September 2019 ARDO Irrigatie project

AZ Food: Wat houdt project in?

Ardo:Dit project is ongetwijfeld uniek in Vlaanderen: 47 landbouwers verenigden zich in de coöperatie INERO en werken samen met Ardo, de verwerkende industrie, om hun waterbevoorrading veilig te stellen. Dergelijke project is zeer belangrijk om de agrovoedingssector te wapenen tegen waterproblemen. Of zoals De Standaard het in hun editie van 2 maart aangaf : ‘Ardo is voortrekker’.

AZ Food: Vertel ons meer aub

Ardo: Het gezuiverde afvalwater van de Ardo Ardooie site wordt gestockeerd in een bufferbekken van 150 000 m³. Via het naburige pomphuis zal het water in een netwerk van 25 km ondergrondse leidingen worden gepompt. Het netwerk zal over 500ha landbouwgrond worden verspreid en zal 150 afnamepunten bevatten. Ter hoogte van ieder afnamepunt zal het water onder een druk van minimaal 8 bar staan. Dit impliceert dat landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten aansluiten op hun respectievelijke aftappunt om te kunnen starten met irrigeren.

AZ Food: Wat zijn de voordelen?

Ardo:

  • De aangesloten landbouwers besparen veel tijd om ze hun beregeningsinstallatie gemakkelijk kunnen aansluiten aan een vast aftappunt aan hun veld.  Dus de landbouwer hoeft geen water meer te gaan oppompen op verder gelegen bassins of waterlopen om dan te sproeien op hun veld.  Wat een grote tijdbesparing oplevert
  • Het gezuiverde fabriekswater wordt nuttig besteed.
  • Een grotere zekerheid van continue groei van de gewassen in droge omstandigheden zoals de zomer van 2018.