Historiek AZ Food

AZ Food werd gesticht op 5 december 2007

10 stichtende leden:

De Vlieger Filip (De Vlieger), De Ruytter Eric en Kris ( De Ruytter), Seru Frank ( Resto Service Seru), Deneve Dirk ( Deneve Roomcentrale), Luc en Steven Cottenier (Luco Kaas), Van Steenkiste Niek (Meco), Lucienne Vanhex (Finesse), Jackie Pommé, Erik Habraken en Harry Verbraecken.

az food, stichtende leden

Structuur AZ Food

Doelstelling bij AZ Food is dat elk lid evenwaardig aandeelhouder is binnen onze organisatie.

De dagelijkse werking wordt waargenomen vanuit ons kantoor te Knokke-Heist, langsheen ’t Walletje 64.
Alle dagelijkse opvolgingen en verwerkingen gebeuren van daaruit.

De coördinatie verantwoordelijke is Johan Devlieger. Als centrale cel communiceert ons kantoor met alle leveranciers en informeert hij dagdagelijks alle leden.

AZ telt een bestuur dat op maandelijkse basis mede evalueert welke projecten verder moeten uitgewerkt worden.

De AZ- leden zijn zelfstandige grossiers die in het groepsbelang mee evolueren met aankopen bij op leveranciers – partners.

Een lijst van onze partners vindt u terug onder de rubriek onze leveranciers.